Obiective și activități

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Conștientizarea de către localnici a problemei poluării cu deșeuri nedegradabile în trei destinații de ecoturism ce va genera o mobilizare civică în rândul cetățenilor și al administrației locale pentru soluționarea ei pe parcursul a doi ani

Generarea unei mișcări prin intermediul turiștilor și al destinațiilor de ecoturism de revendicare a României verzi, ecoturistice din România deșeurilor și materializarea ei într-o campanie de advocacy către Guvernul României cu accent pe Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Parlament pentru recunoașterea poluării cu deșeuri ca o prioritate națională și inițierea de măsuri concrete în primii doi ani ai noului guvern și parlament ales.

Creșterea notorietății Asociației de Ecoturism din România (AER) prin îmbunătățirea capacității de comunicare a informațiilor privind activitățile desfășurate către publicul larg și o prezență online consistentă pe parcursul a doi ani;

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI

 • informare și comunicare;
 • cartarea zonelor cu deșeuri la nivelul fiecărei destinații;
 • identificarea cauzelor prezenței deșeurilor în destinații prin realizarea de interviuri cu localnici, autoritățile locale și alți actori relevanți;
 • crearea a trei campanii de conștientizare pe plan local pentru creșterea gradului de înțelegere a impactului deșeurilor asupra naturii, a sănătății oamenilor și a gradului de atractivitate turistică a zonei, cu accent pe implicare civică;
 • inițierea unei campanii de curățenie la nivelul fiecărei destinații prin implicarea localnicilor și a mediului de business local;
 • realizarea unui plan de măsuri în parteneriat cu autoritățile locale pentru stoparea și prevenirea poluării cu deșeuri nedegradabile;
 • crearea de oportunități și instrumente de comunicare și a unei campanii de conștientizare pe plan național către publicul larg pe tema problemei identificate și luarea de atitudine prin semnarea unei petiții care să pună presiune pe autorități;
 • implicarea asociațiilor profesionale din turism în activitățile de advocacy;
 • acțiuni de advocacy pe lângă autoritățile naționale pentru recunoașterea poluării cu deșeuri ca problemă națională și inițierea de măsuri concrete pentru deșeurile nedegradabile;
 • dezvoltare organizațională;

REZULTATE AȘTEPTATE

 • cartarea zonelor cu deșeuri la nivelul fiecărei destinații;
 • realizarea unor interviuri cu localnicii și factorii de decizie de pe plan local pentru identificarea cauzelor existenței deșeurilor;
 • conștientizarea problemei deșeurilor de către localnici prin realizarea a trei campanii de comunicare în cele trei destinații;
 • inițierea unor campanii de curățenie la nivelul fiecărei destinații prin implicarea localnicilor și a mediului de business local;
 • realizarea a trei planuri de măsuri, câte unul pentru fiecare destinație ecoturistică, asumat de către autoritățile locale;
 • realizarea unei campanii de conștientizare pe plan național către publicul larg pe tema deșeurilor;
 • lansarea unei petiții la nivel național ce-și propune să atingă minim 5000 de semnături pentru a pune presiune pe autoritățile naționale să trateze problema deșeurilor ca pe o problemă națională;
 • o listă cu minim 15 semnături pentru susținerea campaniei naționale pe problema deșeurilor din partea asociațiilor profesionale din turism și a celor de tip organizație de management a destinației;
 • o conferința națională pe tema deșeurilor din destinațiile turistice cu minim 100 de participanți;
 • întâlniri cu reprezentanții Ministerului Turismului și ai altor autorități naționale pentru a prezenta problema deșeurilor;
 • problema deșeurilor din destinațiile turistice va ajunge pe agenda Guvernului și a comisiilor de specialitate din Parlament;
 • comunicare mai bună a activității Asociației de Ecoturism din România prin prezentarea de informații actualizate pe cele două website-uri (comunicate de presă, rapoarte anuale, informații despre proiecte și finanțatori, publicații, informații despre destinațiile de ecoturism, alte informații despre activitatea AER, articole pe blog).

Noutăți

Meniu